نرم افزار آزما

نرم افزار آزما

اتوماسیون حرفه ای ارائه آزمونهای هفتگی دانش آموزان: ارائه آزمون های هفتگی و روزانه هر درس به صورت جداگانه ارائه گزارش اتوماتیک به والدین دانش آموزان بهینه و سازگار با تمامی دستگاه های تلفن همراه سیستم هوشمند جلوگیری از تغلب دانش آموز امکان فروش نمونه سوال و آزمون و…

اتوماسیون حرفه ای ارائه آزمونهای هفتگی دانش آموزان:

  • ارائه آزمون های هفتگی و روزانه هر درس به صورت جداگانه
  • ارائه گزارش اتوماتیک به والدین دانش آموزان
  • بهینه و سازگار با تمامی دستگاه های تلفن همراه
  • سیستم هوشمند جلوگیری از تغلب دانش آموز
  • امکان فروش نمونه سوال و آزمون
  • و…
نظرات
Array

شروع گفتگو با مشاورین در تلگرام @AbasiOrg